Filters
Voorkeuren
Zoek

Privacybeleid

1. Algemeen

1.1 In dit privacybeleid informeren wij u hoe Van Herck bv gegevens over u (de "klant" of "u") opslaat en gebruikt als u de website bezoekt of een bestelling plaatst op www.van-herck.be (de "website").

1.2 Van Herck bv, BE0426.373.297 (de “Onderneming”, “wij/we” of “ons”) is de controller van persoonsgegevens.

2. Verzameling van persoonsgegevens

2.1 Als u een bestelling plaatst op de Website verzamelen en bewaren wij de volgende gegevens die u verstrekt:

 • naam van het bedrijf
 • klantennummer
 • naam van de persoon die de bestelling plaatst/referentie/contactpersoon
 • adres
 • e-mailadres
 • telefoonnummer

2.2 Als u contact met onze klantendienst opneemt in verband met uw bestelling, kunnen we - naast hetgeen hierboven is vermeld - de informatie opslaan die u aan onze klantendienst verstrekt.

2.3 Neem er nota van dat gegevens die u kunnen identificeren als individu beschouwd worden als persoonsgegevens, zelfs indien u de bestelling namens een bedrijf plaatst.

3. Ons gebruik van uw persoonsgegevens

3.1 Wij gebruiken de persoonsgegevens die wij verzamelen voor de volgende doeleinden:

 • Om uw bestelling te aanvaarden en te verwerken.
 • Om, indien nodig, contact met u op te nemen in verband met uw bestelling.
 • Om de goederen te leveren en te factureren die u heeft besteld (én om u te informeren over de levering).
 • Om klachten en kwesties in verband met garantie te beheren, evenals juridische kwesties en vragen aan onze klantendienst.
 • Verondersteld dat u niet heeft gekozen voor de opt-out mogelijkheid, om u informatie te zenden over ons, onze producten en onze diensten.

3.2 De Onderneming verzamelt of koopt geen klantengegevens van een derde partij. Wij maken uw persoonsgegevens evenmin bekend aan derden, behalve en in zoverre dit noodzakelijk is om te voldoen aan de doeleinden die vermeld staan in sectie 3.1, om onze IT-systemen te beheren of indien wij hiertoe wettelijk of overeenkomstig een besluit van een publieke overheid verplicht zijn.

3.3 Partners die persoonsgegevens voor ons verwerken dienen altijd een gegevensverwerkings-overeenkomst met ons aan te gaan om te garanderen dat onze partners een hoog beschermings-niveau voor uw persoonsgegevens hanteren.

4. Rechtsgrond voor de verwerking van persoonsgegevens enz.

4.1 Persoonsgegevens mogen uitsluitend verwerkt worden als hier een rechtsgrond voor is en de Onderneming zal uw persoonsgegevens altijd verwerken in overeenstemming met de toepasselijke wetgeving.

4.2 De Onderneming zal persoonsgegevens verwerken zodat wij de koopovereenkomst met u kunnen naleven. Marketing naar de klant toe is gebaseerd op ons gerechtvaardigd belang om relevante informatie en aanbiedingen naar onze klanten te sturen. Indien wij persoonsgegevens moeten verwerken voor juridische kwesties (bijv. in verband met productaansprakelijkheid) hebben wij als bedrijf een gerechtvaardigd belang onze juridische belangen te beschermen.

5. Hoe lang bewaren wij gegevens?

5.1 Wij bewaren uw persoonsgegevens alleen zo lang als noodzakelijk is overeenkomstig de doeleinden die vermeld staan onder punt 3.1, of zo lang wij hiertoe wettelijk verplicht zijn.

6. Hoe beschermen we uw persoonsgegevens

6.1 De Onderneming heeft de noodzakelijke en passende technische en organisatorische maatregelen genomen om uw persoonsgegevens te beschermen tegen onbevoegde toegang, openbaarmaking, verlies of gebruik van persoonsgegevens. Onze systemen hebben bijvoorbeeld een beperkte toegang en de gegevens zijn beschermd door firewalls en encryptie.

7. Links

7.1 Hou er rekening mee dat de Website links kan bevatten naar andere websites waarover de Onderneming geen controle kan uitoefenen. Deze links worden u aangeboden om informatie te vinden die naar onze mening voor u als klant belangrijk is. De Onderneming is niet verantwoordelijk voor de bescherming van uw privacy of voor de content van dergelijke websites. Wij wijzen u erop dat deze websites hun eigen gebruiksvoorwaarden hebben en wij vragen u na te gaan hoe deze websites uw persoonsgegevens verwerken.

8. Uw rechten

8.1 Krachtens de toepasselijke wetgeving inzake gegevensbescherming heeft u te allen tijde recht op toegang tot uw persoonsgegevens die wij verwerken. Bovendien heeft u het recht op rectificatie of correctie van uw persoonsgegevens, en op verwijdering of beperkte verwerking van uw persoonsgegevens. Ook kunt u uw rechten inzake gegevensoverdracht uitoefenen en bezwaar maken tegen de verwerking van uw persoonsgegevens.

8.2 Indien u een van uw rechten wilt uitoefenen, kunt u contact met ons opnemen:

Van Herck bv, Gasthuisstraat 46, 2440 Geel
Info@van-herck.be  (vermeld "Gegevensbescherming" in de onderwerp regel)

8.3 Verder heeft u te allen tijde het recht een klacht in te dienen bij de toezichthoudende autoriteit indien u van mening bent dat uw persoonsgegevens verwerkt zijn in strijd met de toepasselijke wetgeving inzake gegevensbescherming:

Gegevensbeschermingsautoriteit
Drukpersstraat 35, 1000 Brussel

contact@apd-gba.be

https://www.gegevensbeschermingsautoriteit.be